samtalsterapi_3_Slideshow_960x350px

Tankar-Känslor-Beteenden

KBT, Kognitiv Beteende Terapi, är en teaqpimetod som innefattar både kognitiv och beteendeterapi. KBT utgår ifrån att våra tankar,känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Genom att bli medveten om och betabeta hur du tänker om dig själv, din omgivning och tillvaron i stort kan du börja förändra och öka ditt psykiska välmående.

 

KBT-terapi syftar till att:

  • Förändra beteenden
  • Fokusera på nuet och framtiden
  • Arbeta handlings-och målinriktat
  • Förändra genom hemuppgifter

Till skillnad från andra behandlingar räcker KBT-behandling ofta med ca 5-20 ggr. Den är evidensbaserad och bygger på vetenskapliga studier.

 

Nya beteenden-nya erfarenheter

Kanske har du beteenden som du börjar inse inte är bra för dig. Beteenden som följt med dig under en längre tid eller kanske hela livet.För att komma tillrätta med dina beteenden behöver vi titta både på dina tanke-och dina känslomönster. Vad är det för känslor och tankar som styr dig och vad är det som får dig att agera som du gör?Med KBT-behandlingen blir det här väldigt konkret och strukturerat.

 

Så här kan en behandling se ut:

  • Orienteringssamtal där du berättar om din problematik
  • Vi kartlägger dina problem och sätter upp mål
  • Handlingsplan där vi tillsammans tar fram ”hemuppgifter”som ger dig möjlighet att prova nya sätt och hitta nya vägar till nya funktionella beteenden.
  • Vidmakthållandeplan för att dina nya beteenden ska bli varaktiga

Maila för mer info till

inger@heladig.info

Tel:0793-33 51 09

 

Välkommen!

 

Stress-Ångest-Depression-

Viktminskning-

Sömnproblem-Relationer-Fobier-

Livspusslet –

Coachning – Stödjande samtal